Personvern

Behandlingsansvarlig og formål
Webmaster Petter Holterhuset er behandlingsansvarlig for innholdet og personopplysningene på nettstedet bukkenbruse.no.

Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med å registrere seg for abonnement på Nyhetsbrev eller poste innlegg i Gjesteboken.

Formålet med behandlingen er å levere nyhetsbrev og publisere relevante innlegg.

Hvilke personopplysninger behandles?
For brukere som ønsker å abonnere på nyhtesbrev samler vi inn navn, epostadresser og brukerens relasjon til nettstedet over nettstedets kontaktskjema. Brukerne kan selv avslutte abonnementet når som helst ved å følge beskrivelse i mottatte nyhetsbrev.

Det er frivillig å oppgi personopplysningene. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi ikke sende nyhetsbrev eller publisere innlegg i gjesteboken.

Personopplysningene lagres i applikasjon for nyhetsbrev og gjestebok.

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Norsk lovgivning legges til grunn. Du har rett til innsyn i personopplysningene nettstedet behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike henvendelser vil alle dine personopplysninger slettes.

Dersom du mener at nettstedets behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

 

Kontaktinformasjon
petter@bukkenbruse.no
M. 907 56 709